Tres tipologies de joc que responen a diferents perfils d’usuaris!

Idea

El Joc de Preguntes i Respostes

Eina d’avaluació formativa per a seguir el progrés dels estudiants i identificar àrees de millora.
Els estudiants que responguin correctament les preguntes dels jocs podran obtenir un diploma acreditatiu personalitzat amb el seu nom i data.

“Els docents poden motivar als seus alumnes a aconseguir els reptes dels jocs de preguntes i respostes, ja que hauran d’assimilar els coneixements necessaris per superar-los”

Característiques del Joc
 • Interactiu
 • Desafiaments visuals
 • Preguntes i respostes
 • Avaluació formativa
 • Diploma personalitzat
Aspectes Socials
 • Competència entre estudiants
 • Compartir coneixements
 • Col·laboració docent
 • Reconeixement de l’èxit
 • Foment del treball en equip
Potencial Educatiu
 • Avaluació de continguts
 • Autoavaluació
 • Motivació de l’estudiant
 • Col·laboració entre companys
 • Domini temàtic
Metodologia del Joc
 • Recerca d’icones
 • Preguntes d’opció múltiple
 • Eliminació per respostes incorrectes
 • Superar reptes
 • Nivell de dificultat editable

AVALUACIÓ DE CONTINGUT

Aquesta funcionalitat és perfecta perquè els professors puguin avaluar el contingut assimilat pels estudiants.
A més, els mateixos estudiants tenen l’oportunitat de crear jocs de reptes i respostes per a compartir amb els seus companys de classe.

Això els permet competir per veure qui és capaç de respondre correctament a totes les preguntes i aconseguir el repte de descarregar-se el diploma acreditatiu, demostrant el seu domini de la temàtica del joc.

Metodologia

El Joc de Preguntes i Respostes

Aniran apareixent icones a la pantalla, i l’usuari/ària haurà de trobar-les i respondre una pregunta sobre cada icona. Hi haurà tres possibles respostes, i només una serà correcta.

Si l’usuari/ària respon incorrectament, serà eliminat i haurà de començar el joc de nou. El repte s’ha superat amb èxit si l’usuari/ària és capaç de respondre correctament totes les preguntes sense cometre cap error.

Podrà descarregar-se un diploma acreditatiu amb el seu nom i data demostrant que és coneixedor de la temàtica del joc, si aquest ha respost correctament totes les preguntes sense cometre cap errada.

Idea

El Joc de Sabies que …?

L’usuari/ària adquirirà coneixement clicant les icones actives del mural.

Ofereixen una plataforma única per a l’aprenentatge interactiu. Aquesta metodologia d’ensenyament promou el compromís dels estudiants mitjançant activitats lúdiques i estimulants. Amb la possibilitat de buscar i trobar icones dins d’un dibuix, els alumnes desenvolupen habilitats de concentració i atenció, mentre accedeixen a informació rellevant de manera immediata.

“La combinació de text, imatges, vídeo i àudio en aquests jocs proporciona una experiència d’aprenentatge rica i multisensorial. Aquest enfocament multimèdia no només facilita la comprensió del contingut, sinó que també promou l’aprenentatge inclusiu, atès que atén a diferents estils d’aprenentatge i habilitats.”

Característiques del Joc
 • Interactiu
 • Desafiaments visuals
 • Busca i troba
 • Accés fàcil
 • Informació rellevant
Novetats i Innovacions
 • Accés directe a recursos
 • Integració de contingut multimèdia
 • Aprenentatge actiu
Potencial Educatiu
 • Aprenentatge lúdic
 • Foment de la curiositat
 • Desenvolupament d’habilitats cognitives
 • Aprendre jugant
Funcionalitats Destacades
 • Aprenentatge lúdic
 • Foment de la curiositat
 • Desenvolupament d’habilitats cognitives
 • Aprendre jugant

Enfocament Multimèdia: Una Experiència d’Aprenentatge Inclusiva

A través de l’enfocament multimèdia, aquest joc ofereix una experiència d’aprenentatge inclusiva que respon a les diferents necessitats i preferències dels estudiants. En clicar les icones, els jugadors tenen accés a una varietat de recursos que cobreixen tant els aspectes visuals com auditius de l’aprenentatge.

El text descriptiu, ric en detalls i informació rellevant, s’acompanya d’àudios captivadors, imatges il·lustratives, enllaços d’interès i vídeos explicatius. Aquesta diversitat de formats no només facilita la comprensió del contingut, sinó que també permet als estudiants assimilar la informació d’una manera que millor s’adeqüi al seu estil d’aprenentatge preferit. Així, es promou una participació més activa i una comprensió més profunda dels conceptes presentats, contribuint a un entorn educatiu més inclusiu i enriquidor.

Metodologia

El Joc de Sabies que …?

Successivament, apareixeran icones a la pantalla i l’usuari/ària haurà de trobar-les al mur. En clicar sobre les icones del joc, l’usuari/ària accedirà a informació interessant, curiosa o rellevant.

Idea

El Joc Explora Lliure

L’usuari/ària adquirirà coneixement clicant les icones actives del mural.

Ofereixen una plataforma única per a l’aprenentatge interactiu. Aquesta metodologia d’ensenyament promou el compromís dels estudiants mitjançant activitats lúdiques i estimulants. Amb la possibilitat de buscar i trobar icones dins d’un dibuix, els alumnes desenvolupen habilitats de concentració i atenció, mentre accedeixen a informació rellevant de manera immediata.

“La combinació de text, imatges, vídeo i àudio en aquests jocs proporciona una experiència d’aprenentatge rica i multisensorial. Aquest enfocament multimèdia no només facilita la comprensió del contingut, sinó que també promou l’aprenentatge inclusiu, atès que atén a diferents estils d’aprenentatge i habilitats.”

Característiques del Joc
 • Interactiu
 • Desafiaments visuals
 • Busca i troba
 • Accés fàcil
 • Informació rellevant
Novetats i Innovacions
 • Accés directe a recursos
 • Integració de contingut multimèdia
 • Aprenentatge actiu
Potencial Educatiu
 • Aprenentatge lúdic
 • Foment de la curiositat
 • Desenvolupament d’habilitats cognitives
 • Aprendre jugant
Funcionalitats Destacades
 • Aprenentatge lúdic
 • Foment de la curiositat
 • Desenvolupament d’habilitats cognitives
 • Aprendre jugant

Enfocament Multimèdia: Una Experiència d’Aprenentatge Inclusiva

A través de l’enfocament multimèdia, aquest joc ofereix una experiència d’aprenentatge inclusiva que respon a les diferents necessitats i preferències dels estudiants. En clicar les icones, els jugadors tenen accés a una varietat de recursos que cobreixen tant els aspectes visuals com auditius de l’aprenentatge.

El text descriptiu, ric en detalls i informació rellevant, s’acompanya d’àudios captivadors, imatges il·lustratives, enllaços d’interès i vídeos explicatius. Aquesta diversitat de formats no només facilita la comprensió del contingut, sinó que també permet als estudiants assimilar la informació d’una manera que millor s’adeqüi al seu estil d’aprenentatge preferit. Així, es promou una participació més activa i una comprensió més profunda dels conceptes presentats, contribuint a un entorn educatiu més inclusiu i enriquidor.

Metodologia

El Joc Explora Lliure

L’usuari/ària podrà explorar lliurement les icones al mural. En clicar sobre les icones del joc, l’usuari/ària accedirà a informació sobre elles.