Aquest pojecte es va iniciar el 2019 amb la realització de les Festes del patrimoni festiu de Catalunya. 

La Generalitat de Catalunya, a través del Catàleg del Patrimoni Festiu, reserva la denominació de festa patrimonial d’interès nacional a les celebracions d’origen remot, estructurades a partir de seqüències rituals basades en costums i manifestacions simbòliques de caràcter identitari, i que tinguin una projecció nacional.

El Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya: un projecte amb història, un projecte de futur.